Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:
Frank Senteur, voorzitter
Leo van den Berg, penningmeester
Jorg van Tongeren, secretaris
Helen van Voorthuizen, vice-voorzitter
Sietske van den Berg, algemeen bestuurslid
José van Heumen, algemeen bestuurslid

V.l.n.r.: Helen van Voorthuizen, Leo van den Berg, Frank Senteur,José van Heumen, Jorg van Tongeren, Sietske van den Berg.